Loading...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สถาบันสัญญาธรรศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2567