Loading...

กิจกรรม/อบรม/สัมมนา

ผอ.สนง.สัญญาฯ ให้การตอนรับผู้แทนจาก Akita International University ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 20 มิถุนายน 2565
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
ให้การต้อนรับ Dr.Mizuno Norihito Director, Global Studies Program จาก Akita International University ประเทศญี่ปุ่น
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

 

MoreDetail
ผอ.สนง.สัญญาฯ นำผู้แทนจาก Keimyung University สาธารณรัฐเกาหลี เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 10 มิถุนายน 2565
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
นำ Dr.Yoonmin Kim อาจารย์จาก Keimyung University เเละที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เมืองเเทกู สาธารณรัฐเกาหลี
และ Dr.Sunggon Park ผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสาธารณสุขเเห่งชาติ
เข้าพบนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

MoreDetail
ผอ.สนง.สัญญาฯ ให้การตอนรับผู้แทนจาก Keimyung University สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 9 มิถุนายน 2565
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
ให้การต้อนรับ Dr.Yoonmin Kim อาจารย์จาก Keimyung University สาธารณรัฐเกาหลี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เมืองเเทกู สาธารณรัฐเกาหลี
และ Dr.Sunggon Park ผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสาธารณสุขเเห่งชาติ

MoreDetail
ผอ.สนง.สัญญาธรรมศักดิ์ฯ เข้าเยี่ยมชมAsia Centre

วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ได้เข้าเยี่ยมชมองค์กร Asia Centre
และเข้าพบกับ Dr. Robin Ramcharan เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างกัน

รายละเอียด
ขอเชิญร่วมรับฟังงานเสวนาออนไลน์

ขอเชิญร่วมรับฟังงานเสวนาออนไลน์
เรื่อง นามนั้นสำคัญไฉน : Governance ในวงการรัฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะไทย

รายละเอียด
ผอ.สนง.สัญญาธรรมศักดิ์ฯ เข้าร่วมพิธีวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2565

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
ผู้อำนวยการสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
ร่วมพิธีวางพ่นพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

รายละเอียด
ผลงานเอกสารวิชาการ สนง.สัญญาธรรมศักดิ์ฯ

ผลงานหนังสือเอกสารวิชาการและวารสารประจำปี 2565
ของสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญรับชมเทปบันทึกการเสวนาประเด็น #กัญชา

การเสวนาพูดคุยประเด็น #กัญชา
มุมมองจาก #นักรัฐศาสตร์ #นักวิชาการด้านการศึกษา #แพทย์ #เภสัชกร
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 - 21.00 น.

More Detail
เสวนา

งาน “วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2565” พร้อมการเสวนา หัวข้อเรื่อง “ก้าวข้ามวิกฤตการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐกับอนาคตประเทศไทย ”

รายละเอียด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2564  (ขยายครั้งที่ 1)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) 

 

รายละเอียด

ภารกิจ

คลังแห่งปัญญา เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

พัฒนางานวิจัย และผลิตงานวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน มุ่งส่งเสริมให้นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และประเทศ

การวิจัย

พัฒนางานวิจัย และผลิตงานวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน มุ่งส่งเสริมให้นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และประเทศ

บริการวิชาการ

การเผยแพร่องค์ความรู้ สัมมนาทางวิชาการ การอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาบทบาทสตรี เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้สังคมเกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

การเสริมสร้างและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือ

มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างชุมชนนโยบาย อันจะเกื้อกูลต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนงานร่วมกัน