Loading...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สถาบันสัญญาธรรศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2567